Monday, April 9, 2012

แหล่งดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ภาษาไทย : Download Thai Free Font


แหล่งดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ต่างๆ : Download Free Font คลิกได้ที่รายการเชื่อมโยงด้านล่างนี้
ชุดฟ้อนต์ฟรีของไทย (ฟรีในที่นี้ หมายถึงต้องอ่านสัญญาอนุญาตการนำไปใช้ก่อนนะครับ)

- ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู (CRU-Font Family) Version 1.0 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (3 แบบ CRU-Rajabhat, CRU-Chandrakasem และ CRU-Lanchand) ดา่วน์โหลด คลิกที่นี่
- ฟรีฟ้อนต์แห่งชาติ 13 ฟ้อนต์ มาตรฐานราชการไทย ชุดภาษาไทย-อังกฤษ ตระกูล TH Font Family แจกให้ใช้โดย Sipa คลิกที่นี่
- แหล่งรวมฟรีฟ้อนต์แบบต่างๆ ที่นักออกแบบฟ้อนต์ไทย แจกให้ใช้ฟรีผ่านทางฟ้อนต์.คอม คลิกที่นี่ f0nt.com
- ฟรีฟ้อนต์ ตระกูล #TSFont  โดย TS Graphic Art คลิกที่นี่- ฟ้อนต์ตระกูล AAA-Font Family ของไทยฟ้อนต์ รออีกหน่อยนะครับ

No comments:

Post a Comment